Delaktighet är viktigt!

Tror inte någon undgått risken om nedläggning av Karlskoga BB, om sommarstängning, om personalens tankar och reaktioner kring det. Vidare att personal på Karlskoga upplever en centralisering mer och mer till USÖ.

Många bland personalen främst doktorer har pga rådande situation valt att sluta. Många mår dåligt pga osäkerhet över framtiden. Brist på delaktighet och informationsutbyte till de anställda är ett faktum. För att invånarna i västra länddelen av Örebro län ska ha möjlighet till fortsatt akutsjukvård, kunna föda barn på nära håll, kunna vara inneliggande på avdelning och få medicinska undersökningar utförda på mottagningar, anser vi att man behöver värna om det man har. Vara måna om att de anställda stannar och göra Karlskoga lasarett till en attraktiv arbetsplats för nyanställning. Vi tror att förlusten av kompetens med besviken personal som slutar pga att de är missnöjda med bemötandet och möjlighet till inflytande inom regionen innebär att man tappar den personalen helt. De söker sig hellre till andra orter utanför Region Örebro län. Dagligen föds det barn, människor blir sjuka och människor dör, detta kräver således stöd och insatser från sjukhuspersonal. Som det ser ut idag råder det påverkan på personalens hälsa utifrån den ansträngda situation som är. Detta gäller flera, men mest uttalat tänker vi att det är inom kvinnokliniken. Vi ser det viktigt och nödvändigt att lyssna på personalen, låta dem bli mera delaktiga och i större utsträckning värna om vikten, vinsten och behovet av ett lasarett i Karlskoga.


Birgitta Höijer

Per-Gunnar Bråtner

Ann Alvenfors


Centern i Degerfors