Vi vill utveckla centrum

Vi som fått förtroendet att leda Degerfors under den kommande mandatperioden gläds över att många har högt ställda förväntningar på vad vi ska uträtta. Andra anstränger sig på alla sätt och i många kanaler för att redan nu inkompetensförklara den nya ledningen.

Låt oss börja med att konstatera att vi ännu inte börjat ”regera”. Den nya majoriteten finns än så länge bara i kommunfullmäktige. I nämnder och styrelser tar vi över efter nyår. Det här maktövertagandet har vi givetvis förberett internt genom att SAP och Alliansens partier mötts vid ett flertal tillfällen – nu senast under en heldagskonferens på Degernäs. Här drog vi upp riktlinjer för hur vallöften om t ex Västergården ska kunna infrias, hur vi ska agera för att förbättra arbetsmiljön inom kommunen – inte minst på Nämndhuset – hur vi ska lösa bristen på bostäder och hur vi ska agera för att utveckla centrum. Den sistnämnda frågan handlar givetvis om det hett omdiskuterade Torget. Här kommer detaljplanen upp för beslut i slutet av november. Det sker i ett försök från vänstern, innan man går i opposition, att driva igenom detaljplanen och ”utveckla centrum”.

Naturligtvis vill vi också utveckla centrum. Därför har vi som ett första steg bjudit in handlarna i Degerfors till ett möte i mitten av månaden. Den är den här typen av dialoger – öga mot öga – vi tänker hålla för att vaska fram goda idéer hur vi värnar om och får mera liv och rörelse i centrum. Och det är en betydligt mer komplex fråga än den detaljplan som ska behandlas.

I fullmäktige handlar beslutet bland annat om vi ska satsa skattepengar på att bygga en ny infart framför Coop-huset, om vi ska riva upp cirka en tredjedel av Torget för att anlägga ett tiotal nya p-platser för att tillgodose Coops krav och låta bilarna fara fritt fram. Här kan vi – till skillnad från vissa andra – omöjligt bortse från vad kommunallagen säger om att vi med skattemedel inte får gynna en enskild näringsidkare.

Beslutet handlar alltså om detaljplanen och inte om att skapa ett antal små lägenheter i Coop-huset genom att kommunen – via Degerforsbyggen – köper den så träffsäkert beskrivna öststatslika fastigheten. En ”kåk” som är i stort behov av en omfattande och dyrbar renovering. Det är en viktig orsak till vår skepsis att köpa och låta Captiva placera Svarte Petter i knät på vårt fastighetsbolag. Här skulle man ju faktiskt kunna tänka sig att Captiva såg en affärsmöjlighet i att själva bygga om huset mot bakgrund av den efterfrågan som finns på bostäder…

Vad vill då vi? Ja, vi vill undersöka vilka andra möjligheter det finns att skapa små lägenheter med låg hyra för de unga. Vi behöver även bygga bostäder för äldre för att frigöra villor där barnfamiljer kan flytta in. Vi är fullt medvetna om att det på många sätt – bl a på grund av finansieringsfrågan – kommer att bli tufft och ta tid. Men vi har som bekant några år på oss.

Vad vi på lite sikt hoppas på, är att dem som redan inkompetensförklarat oss modifierar sin syn på den nya ”regimen” och vill verka för Degerfors bästa.


Muris Beslagic (S) Anna Nordquist (M)
Birgitta Höijer (C)
Lars-G Hedenquist (L)
Jan Johansson (KD)