Om BB på Karlskoga lasarett

Visa respekt

Nu kan vi åter läsa att avd Q i Karlskoga ska stängas. Den stora anledningen skriver man är säker förlossningsvård för blivande mammor och de nyförlösta bebisarna. Självklart är detta viktigt och får ej riskeras. Frågor man ställer sig är dock hur mycket har man ansträngt sig för att lösa personalfrågan? Flera doktorer är åter till Karlskoga för att de trivs där. Anledningen till att flera av dem en gång slutade är just sommarsituationen.
Det minsta man kan begära och ta lärdom av från tidigare år, är respekt gentemot de berörda. Att de är först med att få informationen och att det finns en tydlig plan för att skapa trygghet för dem vilket i sin tur resulterar i bra arbetsmiljö och slutligen har inverkan på våra patienter. Det sker idag samarbete inom Kvinnokliniken och lasaretten och det inkluderar alla yrkesprofessioner.
Det är viktigt för ett fortsatt fungerande samarbete och engagemang att man informeras och tillsammans kan påverka. Det har protesterats flera gånger, personal har slutat m.m. vilket inte hjälpt.
Men snälla, beakta skiljaktigheter, andras åsikter, sök möjligheter, visa personalen respekt och arbeta för en annan lösning i framtiden.
Vi kommer fortsätta kämpa för Karlskoga och dess personal som året om gör ett fantastiskt arbete. Det sista som lämnar oss är hoppet, vi fortsätter hoppas på lösning för öppna verksamheter både i Karlskoga och Örebro.


Centerpartiet Moderaterna
Liberalerna
i Degerfors