Distriktsstämman hölls i Degerfors

Centerpartiet i Örebro län höll sin distriktsstämma i Bruksmässen, Degerfors under lördagen.

Daniel Bäckström, riksdagsledamot från Säffle och med en stol i försvarsutskottet och försvarsberedningen, redogjorde för regeringens utvärdering av sommarens bränder till följd av den historiska hettan.

Stort inflytande
Riksdagsledamot Helena Vilhelmsson fokuserade på partiets valresultat och det faktum att man nu sitter med och styr i sju av länets tolv kommuner, och i 201 av landets totalt 290 kommuner. Siffror som ger partiet framtidshopp.
Till ordförande för distriktet omvaldes hela presidiet - Helena Vilhelmsson, Charlotte Edberger-Jangdin samt Torbjörn Ahlin.

Stämman avslutades med att behandla 17 inkomna motioner.