En budget i balans

Budgeten innehåller visioner om det Bästa Degerfors - en modig och trygg kommun, med många bra möjligheter. Där vi, Centerpartiet också ställer oss bakom dessa förslag.

De kostnadsanpassningarna som vi har gjort för att få budgeten enligt liggande förslag, är anpassningar som vi egentligen inte alls skulle vilja göra. När det inte finns pengar så måste vi göra en del kostnadsanpassningar inom olika områden, vilket inte alla känns lätta att genomföra.

Vi konstaterar att underhållet på våra skolgårdar är mycket mindre än vad som läggs ner i underhåll på Stora Vallas fotbollsplaner.
Vi börjar med genomlysningen av skolskjutsarna. Möjligheten att minska antalet bussar som färdas med 5 minuters mellanrum på våra vägar. Det ger stora vinster för miljön och ekonomin.

Vi ser att gymnasieelever som flyttar från våran kommun när de börjar gymnasiet, sällan kommer tillbaka hit. Men de som flyttar påg rund av studier, som kunde bott kvar i kommunen om kommunikationerna fungerat, väljer då att flytta för gott när utbildningen är klar. Därför är det viktigt för våra ungdomar med bra kommunikationer till våra närliggande kommuner.

I budgetförslaget finns det med en utredning av trygghetsboende i Åtorp och i centrala Degerfors. Det behövs fler möjligheter att flytta till ett trygghetsboende eftersom vi blev fler äldre.

Många unga önskar en villa att flytta till och det finns inga villor till salu, så då flyttar de härifrån. De som vill flytta hit önskar göra det inte på grund av fotbollen, den viktigaste orsaken till att man vill bo i Degerfors kommun är jobb, bostad, naturen och bra kommunikationer.

Idrottshall och undervisningsbassäng för simkunskap är planerat sedan länge. Det gynnar alla idrottsföreningar i kommunen. Både volleybollen och innebandyn har väntat på lokaler för att ha bättre träningsmöjligheter. Vi lämnade in en motion för att alla skolelever skulle ha möjlighet att lära sig att simma. Eftersom det är ett ämne som man måste uppfylla för att få ett betyg i ämnet idrott. Att nu anlägga en undervisningsbassäng är en möjlighet för dessa elever att få träningstider och ändå inte missa undervisningstid.

Många idag lider av psykisk ohälsa och att fysisk aktivitet är förebyggande emot och ”behandlande” för dem som redan drabbats. Det gynnar främst våra ungdomar och på sikt hela Degerfors i olika avseenden - Vi tror på en investering i vinst för ett attraktivare och friskare Degerfors.

Det Bästa för Degerfors AllianSen är en budget i balans.

Birgitta Höijer

för Centerpartiet