Vi håller i hallen

Anders Eriksson fortsätter uppmana Alliansen att inte ge volleyboll och innebandyspelarna i Degerfors tillgång till en ny idrottshall. Alliansen ska ta sitt ansvar och ompröva beslutet. Den kommunala ekonomin klarar inte av en sådan investering.

Det vi väntar på är att de kalkyler som tidigare presenterats, ska följas av offerter för att bygga hallen och en presentation av hur driften ska klaras både ekonomiskt och personellt. I väntan på att så ska ske, ser vi i nuläget inget skäl att ompröva vad vi sagt i vår budget.

Tittar vi några år tillbaka satsade kommunen cirka 25 mkr på att rusta upp Stora Valla. Kraven kom från Svenska Fotbollförbundet och gav DIF - vars styrelse Anders tillhör fram till det stundande årsmötet – en anläggning som uppfyllde stipulerade krav. Vi i Alliansen tycker därför att det är fullt rimligt att även volleybollen och innebandyn ges goda möjligheter att både träna och spela matcher.

När det gäller den alternativa tabell som vi presenterat, är det inte ett försök att svartmåla den tidigare kommunledningen. Tabellen visar Anders och andra skattebetalare vad de extraordinära inkomsterna haft för effekt på boksluten under vänsterns styre. Vi har aldrig anklagar (v) för att dölja de extraordinära inkomsterna. Vad Alliansen pekat på – och det förtjänar tydligen att upprepas - är

att driften av den kommunala verksamheten med allt från skola, omsorg, kultur till asfalt på våra gator inte klarats av med hjälp av kommunalskatt och statsbidrag. En insikt som kunde ha lett till att den kommunala verksamheten setts över. Är det rent av så att den uteblivna anpassningen av kostymen kan ha bidragit till vad som uppdagats i bokslut 2019?

När det gäller det stora underskottet och hur det uppstått är det föremål för analys. Här kommer även vad som skett före 1 januari 2019 att granskas. Inte för att ”Min pappa är starkare än din” utan för att få fakta på bordet.

Muris Beslagic (s)
Johanna Svärd (s)
Anna Nordquist (m)
Birgitta Höijer (c)
Lars-G Hedenquist (L)