ÄNDRA BESLUTET OM GYMNASIEELEVERNAS MJÖLK

Beslutet om att ta bort mjölken för gymnasieeleverna, är inget beslut vi har varit med och tagit.
Vi blir förvånade att denna fråga överhuvudtaget kommer upp på dagordningen. När vi ska sträva mot att öka de lokalproducerade varorna. Så ändra beslutet, gör om och gör rätt.

Mjölken är ett bra livsmedel och måltidsdryck att dricka hela livet.
Vi tycker att det är viktigt att det finns mjölk som tillval även för gymnasieeleverna.
Det är inte bara för att vi har bra lokala mjölkproducenter i Degerfors och Karlskoga som vi slår
undan fötterna på, utan det är ett näringsrik och bra livsmedel.
Vi är ju så stolta för att vi kan handla lokalproducerat.

Birgitta Höijer, Ann Alvenfors, Tommy Karlsson, Karl Lichtermann

Centerpartiet i Degerfors