Dödsbohandläggningsavgift

Yrkande om avslag i kommunfullmäktige

I samband med begravning där dödsboet inte har några medel så avgör kommunen om dödsboet får hjälp med begravningskostnaderna. Som mest är det ett halvt basbelopp som faller ut, det motsvarar i år 23.800:-.
Då har kommunen också skyldighet att upprätta en sammanställning av dödsboet som då heter dödsboanmälan.

Finns det medel, men inga anhöriga då blir det istället en bouppteckning och allmänna arvsfonden
kommer in om det inte finns anhöriga.
De företräder då dödsboet och ser till att allt går rätt till. Då blir inte kommunen inblandad.
Varför anhöriga som håller sig inom ramen för vad kommunen stöttar med ska betala för arbete av
en dödsboanmälan, som är en service från kommunens sida kan jag inte förstå.
Var kommer rätten till ersättning ifrån när dödsboet inte har några medel? Det är
begravningskostnaderna som är en prioriterad faktura.
Enligt lag är det ingen som ärver dödsboets skulder.
Det kommer inte finnas ngn anhörig som vill vara kontaktperson i ett dödsbo om de ska betala för
något som de inte beställt. Den avlidnes tillgångar ska täcka begravningen.
Vem ska fakturan gå till, dödsboet har ju inga pengar Anhöriga kommer inte vilja hjälpa till med begravningen om de själva ska få stå för kostnaderna. Det här kommer också bli mer jobb för kommunen.

Degerfors 2021-03-16

Ann Alvenfors, Ingela Sundberg
Centerpartiet, Moderaterna