HÅLLBAR MAT - MINSKA MATSVINNET

Mat ska produceras med hänsyn till både miljön och människor och djurens hälsa.
Genom att äta mer närodlad mat kan vi minska miljöpåverkan och samtidigt ta ansvar för djurens hälsa. Idag slängs omkring en tredjedel av all mat som produceras. Vill vi minska- och helst ta bort - matsvinnet.

Idag får djur i många länder antibiotika utan att vara sjuka. Det ger billigt kött, men också
multiresistenta bakterier som inte kan behandlas med antibiotika, när djuren blir sjuka.
Extra viktigt är det att servera hållbar mat i skolor, förskolor och äldreboende.
Därför vill vi att kriterier om närproducerat ständigt vägs in när vi upphandlar och köper in maten
till dessa verksamheter.

Vi yrkar på att:
Man i samband med upphandling och inköp till kommunens verksamheter ställer krav på
närproducerat, miljöhänsyn, djurskydd och a antibiotika användning.

Birgitta Höijer, Tommy Karlsson
Centern i Degerfors
2021-11-19