Aktiv opposition påverkar majoriteten till rätt beslut

På socialnämndens senaste sammanträde skulle beslut tas om Kumla skulle ansöka om bidrag från staten gällande så kallad höjd habiliteringsersättning. Mer enkelt uttryckt kan man säga att bidraget ska gå till att höja den lön som personer med funktionsvariationer inom daglig verksamhet får.

Beslutet fattades och samtliga partier röstade i år ja till att ansöka om bidraget. Vi har efter socialnämndens beslut sedan kunnat läsa i olika artiklar om stolta socialdemokrater i Kumla som nu tagit detta beslut. Men låt oss backa bandet till förra året. Då fanns nämligen samma förslag uppe på socialnämndens bord. De två majoritetspartierna i Kumla, Socialdemokraterna och Moderaterna som tillsammans styr kommunen, röstade då nej till att ansöka om bidraget. Det är viktigt att komma ihåg. Kritiken från medborgare och partier i opposition, däribland Liberalerna och Centerpartiet, lät inte vänta på sig. Samtliga oppositionspartier i socialnämnden röstade nämligen redan för ett år sedan ja till att ansöka om bidraget men S och M ville annat.

Argumenten som då fanns för att rösta nej var att det fanns en osäkerhet i om staten skulle fortsätta erbjuda detta bidrag och att det då skulle vara svårt att kommunicera det med de personer som skulle beröras. Oppositionen hävdade bland annat att så länge man är tydlig i sin kommunikation skulle det inte vara några problem. Dessutom menade vi att Kumla visst skulle kunna fortsätta finansiera denna höjning även om staten inte längre erbjöd bidrag. Bidraget innebär nämligen cirka 1,2 miljoner kronor, nästan precis samma summa som S och M beslutat att höja politikerarvoden med. Politik handlar om att prioritera.
Liberalerna och Centerpartiet tycker det är bra att majoriteten återigen lyssnat på oss i oppositionen och nu också ändrat sig och ansökt om detta bidrag. Det är viktigt för de personer i Kumla som finns inom daglig verksamhet.
Genom en aktiv opposition blev detta möjligt i år och är inte bara frukten av en S-ledd regering. En S-ledd regering som man också ska komma ihåg sitter på mandat av L och C för att i mångt och mycket driva en borgerlig politik.

Christian Liljenhed
Liberalerna, oppositionsråd och ledamot i socialnämnden Kumla

Jan Engman
Centerpartiet, 2:e vice ordförande socialnämnden Kumla