Jämställdhet, jämlikhet och diskriminering

Bild

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti där jämställdhet är grundläggande.

Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara de vi är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund ska inte få begränsa våra val och möjligheter.

Detta inkluderar en fungerande förskola och äldreomsorg, en jämlik skola och vård och ett jämställt ansvar för hem och familj. Våld i nära relationer, sexualiserat våld, hedersrelaterat våld och kräkningar av den kroppsliga integriteten är begränsningar av människans frihet som aldrig får accepteras.

Läs mer om frågor som vi driver just nu eller har drivit tidigare:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.