Jobb och företagande

Bild

Vi i Centerpartiet anser att en av samhällets huvuduppgifter är att alla människor ska ges möjlighet att arbeta och försörja sig själva, efter egen förmåga. Vi ser att det är enskilda människor som startar, driver och utvecklar företagen och som skapar jobb i hela vårt land.

I Kumla är kommunen den största arbetsgivaren, men lägger man ihop alla aktiebolag i kommunen så har de tillsammans fler anställda. Vi anser att ett starkt näringsliv är viktigt.

Tillgång till verksamhetsmark beskrivs av Kumla kommun som en nyckelfråga och det kan till viss del stämma. Vi anser att verksamhetsmark ska planeras med försiktighet där jord- och skogsbruk även de är viktiga näringar som ska prioriteras före industrin då de är vår grund till överlevnad. Vi ser att i framtiden kommer fler och fler att arbeta med tjänster. Genom att satsa mer på besöksnäringen kan vi öka antalet arbetstillfällen utan att förstöra värdefull natur.

Centerpartiet vill även verka för en starkare handel i Kumla stad. Här anser vi att ett näringslivsråd skulle bidra med värdefull kompetens och nytänkande.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.