Landsbygd, jordbruk och mat

Bild

En levande landsbygd är förutsättningen för ett hållbart samhälle. Det är en av Centerpartiets viktigaste frågor, vi vill att hela Kumla ska leva

Landsbygden är platsen för framväxten av den gröna energin och helt avgörande för att producera sund och säker mat. Vi vill främja smarta sätt att hushålla med våra vattenresurser och arbeta mot ett fossilfritt samhälle.

Mänskligheten har tidigare haft en alltför kortsiktig syn på miljön och nyttjandet av naturens resurser. Det har gjort att en allt dyrare räkning har skickats vidare till nästa generation. För att nå våra framtida mål måste det ske en förändring idag.

I vår politik vill vi se odling och mat som en del av vardagen och som ett sätt att uppnå hälsa. I vår framtidsvision ser vi att det finns stadsnära odlingar i hela Kumla, med t.ex. olika former av kolonilotter.

Tillsammans måste medborgare hjälpas åt med kreativa och innovativa idéer som kan hjälpa oss att ställa om Kumla till en hållbar kommun. I Kumla är 47% av kommunens yta jordbruksmark, Centerpartiets intention är att det ska förbli så.

I framtiden behöver stad och landsbygd leva i symbios, för att klara det måste vi sätta i gång redan idag. Centerpartiet har de visioner som krävs!

Frågor som vi driver just ni eller har drivit tidigare:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.