Skola och utbildning

Bild

Utbildning är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Alla barn har rätt till en bra utbildning oavsett var de bor.

I Kumla kommun finns det idag 11 grundskolor och 23 förskolor, varav en är privat. Centerpartiet anser att föräldrarnas och barnens rätt att välja skola är central, samtidigt som föräldrarna och eleverna bör få ett ökat inflytande i skolan.

Skolan är en viktig del i att tidigt lära barnen om socialt samspel och om rätt attityder gentemot varandra. Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter och lika värde. Centerpartiet vill jobba för att personalen på Kumlas skolor får ökad kunskap om hur de ska bemöta barn med olika typer av behov. För att undvika psykisk ohälsa ser vi att barn snabbt måste få kontakt med en psykolog, kurator eller elevhälsoteamet med utbildade logopeder och specialpedagoger.

Det är viktigt för oss i Centerpartiet att skolan är trygg för alla barn och vuxna. Skolornas lokaler ska vara anpassade så att både barn och vuxna får en god arbetsmiljö. En trygg miljö ska också finnas till och från skolan där kollektivtrafiken spelar en viktig roll. Vi vill att olika typer av skolor ska finnas, både stora skolor och små skolor på landsbygden, hela Kumla ska leva – inte bara tätorterna.

Invånarna i Kumla kommun ökar och det är viktigt att tillgången till förskolor och skolor planeras i samband med nya bostadsområden så att alla barn kan gå i en skola nära sitt hem.

Centerpartiets framtidsvision ser vi att mat och odling är en del av barnens utbildning där barnen får odla egen mat och får besöka lokala jordbrukare. Vi ser att lokalt producerad mat ingår i skolmaten och att barnen ska veta exakt från vilken bonde mjölken och bröder kommer.

Frågorna som vi driver just nu eller har drivit tidigare:

  • Satsa på en ny skolbyggnad på Malmens skola
  • Låt alla barnen får åka med skolbussarna

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.