Vård och omsorg

Bild

När det kommer till vård och omsorg anser Centerpartiet att aktörer ska inta individens perspektiv. Alla medborgare ska ha inflytande över sina egna liv också när det gäller välfärdstjänster. Vi ska vara trygga med att vi får en likvärdig vård.

Alla ska få en trygg ålderdom med hög livskvalitet och värdighet. I Kumla byggs det olika typer av seniorboende vilket vi tycker är bra. Vi anser att nya former av boende, ny teknik och innovationer för att bedriva vård och omsorg ska uppmuntras.

En förutsättning för en hållbar välfärd är ett förebyggande förhållningssätt. God folkhälsa är en grundsten i en hållbar välfärd. Samhället ska ge förutsättningar för att individen ska kunna ta ansvar för sitt välbefinnande, sin hälsa och livsstil. En förbättrad folkhälsa är en viktig del i att klara välfärdens finansiering.

Personer med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller missbruksproblem måste ha inflytande över sitt liv och få det stöd som behövs – alla Kumlas invånare ska erbjudas trygghet, gemenskap och god omvårdnad. Livskarriär – Anna-lena lägger till

Centerpartiet framtidsvision för Kumla är att de som bor på kommunens vårdboenden erbjuds möjlighet att odla och äta lokal mat.

När nya bostadsområden planeras ser vi i Centerpartiet att det med fördel kan blandas in olika former av sk. multi-generationsboenden, olika generationer kan leva sida vid sida och även boende för personer med funktionsnedsättning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.