Vi kan så mycket bättre

Vi i Centerpartiet kan se att styret i Nora inte fungerar som det ska. Säkerligen gör Socialdemokraterna så gott de kan, men vi kan bättre.

Vi har nu ett Nora som ligger på plats 285 på företagsrankingen med en alltmer tilltagande butiksdöd som följd. Ett Nora där hemtjänsten går på knäna, där taket på Karlsängskolan läcker in på grund av eftersatt underhåll och där ideologiska krokben sätts för de entreprenörer som av egen kraft vill ta hand om våra barn.

Det här är inte ett levande Nora. Vi vill inte ha det så här. En kommun ska vara till för dess invånare och öppna upp de livschanser som leder till en levande stad och en blomstrande landsbygd.

Nora har all potential för att vara en plats där det lönar sig att driva företag, där de människor som tar hand om oss kan känna sig delaktiga och trygga i sin organisation och där människan ingår i ett kretslopp som inte bara innefattar ett grönt och hållbart samhälle, utan även en fungerande infrastruktur som binder samman Nora kommuns olika delar. För att klara det här fordras ett tänkande och en ideologi där den enskilda människan sätts i centrum och där vi tillsammans löser det som vi inte klarar själva. En politik där vi bygger kommunen underifrån, där makten ligger så nära dig som möjligt. Där du, som Norabo, blir en värdefull del i samhället med det ansvar och de möjligheter som det innebär.

Låt oss lyssna på företagarna och se vad de behöver för att göra vårt centrum levande igen. Låt oss lyssna på den personal som bäst förstår hur vi ska ta hand om våra barn och våra gamla. Låt oss fatta kloka, långsiktiga beslut där Nora blir ett föredöme för en levande natur, en levande landsbygd och en levande stad.

Vi i Centerpartiet har konkreta förslag på hur vi gör Nora till en attraktiv arbetsplats som präglas av ett hållbart miljötänkande där vi återigen blir en trygg och rolig kommun att bo och leva i. En kommun att vara stolt över.

 Vi kan så mycket bättre.