Låt Noraborna elda i sina egna trädgårdar

Det har väl knappast undgått någon om nyheten som bubblat upp på sista tiden: Förbudet att elda! Hur ska jag göra med mitt trädgårdsavfall och kan vi inte få stå vid majbrasan och lyssna på den sjungande kören och sprakandet från brasan på Valborg?

Vi vill reda ut en sak: Det finns inget EU-förbud mot att elda på sin egen tomt!
Ansvaret för eldningsförbudet faller tungt på regering och myndigheter. Sverige har varit medlem i EU sedan 30 år tillbaka och måste lära sig hantera och implementera EU-regelverk på ett rimligt sätt.

EU:s Avfallsdirektiv är bra för den cirkulära ekonomin, vår miljö och vårt klimat. Den ställer högre krav på medlemsstaterna att minska avfallsmängder, öka återanvändning av produkter, omvandla avfall till energi och en förbättrad avfallshantering.
Förbudet att elda på sin egen tomt kommer från regeringens avfallsförordning (2020:614) samt Naturvårdsverkets tolkning av dessa i februari 2024. Ordet "elda" finns inte med i direktivet, förbudet att elda har uppstått i regeringens avfallsförordning. Det är problem i implementeringen, inte i EU-direktivet.
Naturvårdsverket hänvisar till kommunernas avfallsföreskrifter och att kommunerna själva kan avgöra om det finns anledning att göra undantag.

De "nya" reglerna damp ner som en blixt från en klar himmel. Vår kommun och SBB var inte förberedda på lagändringen. Men det går att göra något åt det, som många andra kommuner har gjort. Halmstads kommun har valt att gå ut och slå fast att de nya reglerna inte ska gälla för eldning i den egna trädgården.
Nu manar vi majoriteten i Nora kommun att göra samma sak! Låt Noraborna elda i sina egna trädgårdar nu, efter de brandföreskrifter som redan finns! Ta bort dispensen för de arrangerade majbrasorna! Gör sedan en långsiktig avfallsföreskrift som är anpassad efter vår kommun och invånare - där vi demokratiskt bestämmer själva!

Susanne Forsberg, Marita Simpson, Christer Gustafsson, Kristina Haglund,
Susanne Swanston Kurtson, Helena Vilhelmsson, Ulla Wennerlund