Utöka räddningstjänstens kapacitet

Under denna torra sommar har det brunnit runt om på många platser samtidigt i Sverige. Vi i Nora har även vi drabbats av flertalet skogsbränder. Det som märks tydligt att det behövs mer resurser till vår räddningstjänst. Frivilliga människor, organisationer, företag med flera har ställt sig till förfogande. Brandmännen i Nora och runt om i Sverige har slitit hårt och gjort allt de kunnat, liksom markägare. All heder till dem!

Vi Centerpartiet i Nora har förslag på långsiktiga, hållbara och förebyggande åtgärder: ● Vi har under våren fått information på Kommunstyrelsen hur svårt man har att rekrytera deltidsbrandmän och förklaringen kan vara att många arbetar på andra orter än Nora. Här bör Nora kommun finnas behjälpliga till räddningstjänsten att aktivt rekrytera deltidsbrandmän och fokusera på några större företag där man vet att Norabor jobbar och företaget kan avvara personal på minuten. Kommunen bör också vara räddningstjänsten behjälplig med att höja status och villkor för dem som är deltidsbrandmän.
● Det framgick under bränderna att många bönder kommit med stora vattentunnor till räddningstjänsten på flera håll i Sverige, då räddningstjänsten på flera håll i Sverige, då räddningstjänstens vattenlagring vid eldbekämpning inte har räckt till. Vid en skogsbrand i Nora fick ett antal brandbilar åka skytteltrafik mellan sjö och brand, ibland fick personal sitta och vänta på att en brandbil skulle komma tillbaka med vatten. Det kan man förstå är frustrerande. Det fanns frivilliga med vattenbilar som erbjöd komma med vatten, men inte förrän markägaren tog över togs den frivilliga hjälpen in.
Om vi från kommunen kan möjliggöra för räddningstjänsten att upphandla/skriva avtal med lokala entreprenörer (bönder, åkerier med flera) som har tankbilar till förfogande och som är verksamma i Nora, så vet räddningstjänsten vem de får ringa för att få in extraresurser om man behöver – samt kan släcka elden snabbare.
● Eftersom vi inte har så många bönder i vår kommun så bör man aktivt titta på andra som snabbt kan leverera mycket vatten. Att göra detta årligen för att ha i förebyggande syfte, innebär att räddningstjänsten inte behöver investera till stora kostnader, samt så kan de som har avtal med räddningstjänsten planera sin personal bättre utifall man under sommaren behöver assistera vid skogsbränder. Utifrån våra förslag har vi lämnat in detta som motion till Nora kommun!


Susanne Forsberg Centerpartiet i Nora