Årsmöte söndag 3 mars

Alla medlemmar kallas till årsmöte

Söndag 3 mars kl17-19 på Biblioteket i Nora.