Söndagsöppet på Atle återvinningscentral

2016-09-22
Nu är det klart att det blir utö̈kade öppettider och mer öppet på helgerna på återvinningscentralen på Atle.

Örebroarna är duktiga på att återvinna sitt avfall. I dag finns dock bara ett alternativ för den som vill sopsortera på helgen och det är att åka till återvinningscentralen i Mellringe. Verksamheten där fungerar bra men anläggningen är hårt belastad, särskilt på helgerna. Örebro kommun har en uttalad ambition att tillhandahålla en hållbar och tillgänglig avfallshantering som motiverar och gör det enkelt för örebroarna att sortera sitt avfall.
 Med anledning av detta fattade alltså tekniska nämnden sitt beslut under torsdagen att utöka öppettiderna vid Atleverkets återvinningscentral på helgerna så att stationen är öppen lördag och söndag 9-16. Öppettiderna på vardagarna utökas också: måndag-torsdag 7-19 och fredag 7-16.

- Det här är en viktig åtgärd för att öka servicen för örebroarna så det blir lättare att sortera och lämna sitt avfall till återvinning. Att sortera sitt avfall är viktigt ur miljösynpunkt. Det är viktigt att återvinningscentralerna är öppna då människorna har tid att åka iväg och lämna sitt avfall, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande i tekniska nämnden.

- När vi nu förbättrar öppettiderna på Atles ÅVC gör vi det lättare för er örebroare att enklare och snabbare ta sig till återvinningscentralen. Inte minst för de som bor i de östra delarna av Örebro blir det närmare till en ÅVC på helgen. Det i sin tur kommer att få positiva effekter på örebroarnas vilja att sopsortera, säger Ida Eklund, (S) vice ordförande i tekniska nämnden.

För mer information:
 Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande i tekniska nämnden, tel 070-6033265