Kulturkvarteret-en framtidssatsning

2016-11-03
Det är positivt att Liberalerna tillkännager att man nu vill stödja majoritetens budgetbeslut om att ett kulturkvarter ska byggas.

Liberalerna har inte tidigare gett något besked om kulturkvarteret. Tyvärr finns många missuppfattningar och felaktigheter i det (L) skriver som enkelt hade kunnat undvikas om man bara läst majoritetens budget.
ÖrebroPorten AB får i uppdrag att genomföra byggnationen av Kulturkvarteret, vilket är rimligt eftersom man redan idag äger Konserthuset.


Beslutet i budget innebär att ett omfattande arbete med detaljplanering av området nu påbörjas och beräknas vara klart under våren 2018. Under tiden slutförs arbetet med utformningen av
kulturkvarteret med utgångspunkt i vinnarförslaget från Wingårds arkitektbyrå.
Inför arkitekttävlingen genomfördes ett omfattande utredningsarbete 2013 till 2014 i nära dialog med både kulturskolans som bibliotekets ansvariga där deras verksamhetsbehov har beaktats.
Kulturkvarteret kommer inte att ersätta olika kulturverksamheter som idag finns i olika
bostadsområden och på landsbygden. De ska finnas kvar och fortsätta att utvecklas samtidigt som kulturkvarteret byggs.

(L) påstår att driftkostnaderna inte är inlagda i budgeten – vilket är helt fel. Om man läst budgeten hade man sett på sid. 23 i investeringsbudgeten där driftkostnader finns redovisade för 2019 och 2020. Den exakta fördelningen mellan åren sker i nästa budget, när alla förutsättningar är färdigutredda för det slutgiltiga kulturkvarteret. Pengarna är helt nya resurser som inte tas från något annat kulturområde.
Frågan om en multiscen – en så kallad Black box, fanns med i underlaget för arkitekttävlingen. Utifrån det finansiella utrymmet som är möjligt finns den inte med i dag. Men om en multiscen
kan vara självfinansierad finns inget egentligt hinder för att den kan finnas med, men det får den slutliga processen avgöra.

Det finns ett väl grundat underlag för beslutet att bygga kulturkvarteret som självklart kommer att genomföras. Budgeten är beslutad, finansieringen finns med, Örebroporten kommer att få uppdraget enligt budgeten, planarbetet ska snart påbörjas.
Planen är det första spadtaget planeras att tas i augusti 2018, byggnationen påbörjas hösten 2018 och ett nytt kulturkvarter kan stå invigningsklart sommaren/hösten 2020.

När budgeten nu beslutats i fullmäktige är det majoritetens avsikt att i den fortsatta processen föra samtal med oppositionspartierna för att få ett så stort politiskt stöd som möjligt.
Satsningen på ett kulturkvarter är i samma nivå som Medborgarhuset och Conventum och kommer att få stor betydelse för Örebros framtid.
Vi skapar ett modernt folkbibliotek samtidigt som vi satsar på barn och ungas kreativa skapande med nya lokaler för kulturskolan. Därför är det angeläget med stor politisk samsyn i genomförandet där liberalerna är välkomna med.

Lennart Bondeson kommunalråd (KD)
Kenneth Nilsson kommunstyrelsens ordförande (S)
Per-Åke Sörman kommunalråd (C)