Giftfritt när kommunen upphandlar

I morgon antas Strategi för giftfritt Örebro och Handlingsplan för giftfria barnverksamheter i Örebro kommun. Det övergripande målet för kommunkoncernen är att exponeringen av farliga ämnen ska vara lägre än i övriga samhället.

– Nu gör vi insatser inom flera viktiga områden för att minimera farliga ämnen i våra verksamheter. Att ställa krav vid upphandling blir ett kraftfullt verktyg i arbetet, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

 Farliga ämnen finns överallt i vardagliga produkter såsom leksaker, mobiltelefoner och rengöringsmedel. Örebro kommun upphandlar varor och tjänster för cirka 3 miljarder kronor varje år - nu ska upphandlingsverktyget på ett bättre sätt användas för att skapa fler giftfria miljöer i kommunen.

- Vi kan ställa krav på vilka möbler, IT- utrustning, leksaker som ska finnas i våra lokaler och verksamheter. På så vis skickar vi också signaler till marknaden om att det är giftfritt som kommunen efterfrågar, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

 Örebro kommun har värderat upphandlingsområden utifrån förekomst av farliga ämnen, omfattning av sådana produkter i verksamheten, produktens livslängd, samt hur exponering sker och till vilken målgrupp.

Kommunens barnverksamheter är ett prioriterat område– ny handlingsplan kommer styra arbetet.


Örebro kommun har en stor möjlighet att påverka barnens vardagsmiljö genom att de vanligtvis spenderar omkring sju timmar per dag på̊ förskola, fritidshem eller skola. Genom medvetna val av möbler, inredning, leksaker och genom att förändra vissa rutiner kan mängden miljögifter begränsas i verksamheterna.

 Handlingsplanen innehåller checklistor på vad som personalen i verksamheterna kan göra och ger förslag på vilka saker som helt bör plockas bort. För att göra nya giftfria inköp avsätter kommunstyrelsen 1,5 miljon kronor under 2017 och har sedan tidigare beslutat om att skjuta till 1,3 miljoner kronor under 2016. Pengar som bland ska gå till att byta ut leksaker som kan innehålla skadliga ämnen.

- Barn som vistas många timmar på förskolan måste ha en bra och hälsosam miljö. Handlingsplanen ger våra verksamheter verktyg att plocka bort sådant som kan innehålla farliga ämnen, ändra rutiner och arbetssätt, och göra medvetna val vid nya inköp, säger , Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Mer info:

Kenneth Nilsson (S)                  019 214009
Lennart Bondeson (KD)           0703 262408
Per-Åke Sörman (C)                  0765 511106