Ny förskola ska byggas vid Norrbyskolan

Det kommer att byggas en ny förskola i Norrby med 10 avdelningar och plats för upp till 180 barn. Beslutet fattas på Programnämnd Barn och utbildning onsdag 9 november och förskolan planeras att stå färdig i januari 2020.

Inför tillbyggnationen av Norrbyskolan analyserades även behovet av förskoleplatser på norr. Området kring Norrby och Rynningeåsen har sedan ett antal år tillbaka haft en kraftig befolkningsutveckling och prognosen för antal förskolebarn på norr visar att den ökningen fortsätter även kommande år. En orsak är att bostadsbyggnationen på Rynningeåsen ännu inte nått sitt slut.

- Just nu pågår ett massivt bostadsbyggande och vi ser den största utbygganden av förskola och skola sen 60-talet. Norrby är ett område som växer, och nu ser vi till att långsiktigt säkra upp behovet av förskoleplatser där, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd och ordförande i programnämnd Barn och utbildning.

Örebrobostäder har för avsikt att uppföra nytt bostadshus i Norrby, väster om förskolan Hästskon. I detta hus kommer det i bottenplanet byggas förskola med totalt tio avdelningar. Som en tillfällig åtgärd innan bostäder med tillhörande förskola kan vara på plats sattes det sommaren 2014 upp en tillfällig paviljong med sex avdelningar vid Hästskon vid Norrbyskolan. Denna paviljong är tillfälligt inhyrd och ska avvecklas när en permanent förskola är färdigställd. Den nya förskolan ger därmed ett nettotillskott på fyra avdelningar.

- Det är viktigt att tänka på utemiljön, och denna kommer att utformas i dialog med verksamheten utifrån kommunens arbete med gröna förskole- och skolgårdar. Gårdarna ska utformas som små avgränsade områden i gården. Detta skapar trygga, småskaliga miljöer trots att det är en stor förskola, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i programnämnd Barn och utbildning

- Förskolan kommer förstås byggas med hänsyn till Örebro kommuns riktlinjer för en giftfri miljö. Både barnen och personalen har rätt att vistas i hälsosamma miljöer, och detta vill vi ta hänsyn till när vi bygger nya förskolelokaler, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot i programnämnd Barn och utbildning

Förskolan kommer ha gemensamt tillagningskök med två matsalar och rymma cirka 180 barn och 35 personal. Den beräknas vara färdigställd i januari 2020 och ge en hyreskonsekvens på ca 4,95 miljoner kronor per år.


För mer information:
Jessica Ekerbring (S): 076-496 85 13
Anders Östman (KD): 073-595 47 05
Seydou Bahngoura (C):
070-476 77 80