Örebro kommun ger fortsatt stöd till Crossroads och vinterhärbärget Vinternatt

Idag beslutar Örebro kommun om fortsatt stöd tillcivilsamhällets satsning Crossroads och Vinternatt, ett härbärge för EU-medborgare. Programnämnd Social välfärd kommer under vintern 16/17 stödja projektet med 500 000 kronor som genomförs av Örebro Stadsmission.
Tidigare århar projektet genomförts av Ria Dorkas / Hela Människan. Anledningen till
förändringen är att Ria Dorkas numera ingår som en del av Örebro Stadsmission.

– Det är för mig en självklarhet att vi ska fortsätta stödja projektet som varit mycket uppskattat under tidigare vintrar och ett sätt att visa vår medmänsklighet, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd och ordförande programnämnd Social välfärd.

Pengarna går till Vinternatt, som är ett enkelt natthärbärge med syfte att stödja utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som vistas i gatumiljö och sover utomhus i Örebro, och Crossroads som är en stöd och rådgivningsverksamhet för samma målgrupp.

– Crossroads är en viktig del av den här satsningen då det erbjuder en insikt i det svenska samhället till exempel hur man får jobb och läkarvård. De får också information om vilka möjligheter de har i sina hemländer för att få ett bättre liv på längre sikt. Under tiden de besöker Crossroads kommer det även finnas möjlighet till dusch och en enklare måltid, säger Fisun Yavas (S), vice ordförande programnämnd Social välfärd.

Under vintern 2015/2016 har Vinternatt haft 140 unika besökare från november till april. Ungefär hälften kommer från Rumänien och hälften från Bulgarien. Det är bara under en vecka som härbärget har kunnat erbjuda sängplatser till alla som sökt, övriga veckor har behovet varit större än tillgången på sängplatser. Vissa veckor har behovet varit dubbelt så stort som tillgången på sängplatser.

– Vi måste fortsätta hjälpa de mest utsatta i samhället till ett drägligare liv. Det är bra att civilsamhället driver på i dessa frågor och kan vara viktigt samarbetspart för kommunen inom det sociala området, säger Sara Maxe (KD), ledamot programnämnd Social välfärd.


Mer info:

Per-Åke Sörman (C): 076-5511106
Fisun Yavas (S): 076-5514862
Sara Maxe (KD): 070-2457371