Så här transporterar sig Örebroarna

Örebro kommuns arbete för att underlätta för örebroarna att cykla, gå och åka kollektivt i kommunen ger resultat. De satsningar som görs av den styrande majoriteten bygger vidare på denna utveckling och målet är att en mindre del av resorna ska göras med bil.
Årets temarapport trafik visar också att utsläppen av växthusgaser från trafiken minskar i Örebro kommun. - Trafikrapporten visar att våra politiska satsningar på att underlätta för fler transportsätt än bil är riktiga, säger Björn Sundin (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

 


  • Satsningarna på att få fler att till exempel cykla är lönsamma. Rapporten visar att exempelvis kampanjen vintercyklister ger ca 20 kronor tillbaka per investerad krona. Vi har mycket kvar att göra för att minska Örebro kommuns klimatpåverkan, men det är bra att vi är på väg åt rätt håll, fortsätter Björn Sundin (S).
   


  • I innerstaden ser vi en minskning av tung trafik och personbilar. Det är positivt att utsläppen i staden minskar och vi ser att arbetet för att främja cyklandet och gåendet utvecklar cykelstaden Örebro, säger Hannah Ljung (C), vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.
 

 


  • Tabellen över örebroarnas vardagliga resor visar att 35 % av dem som rör sig i innerstaden cyklar. Det är ett bra tecken ur folkhälsoperspektiv och miljöperspektiv, säger Ingalill Bergensten (KD), presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

 

 

Här hittar ni rapporten i sin helhet: http://www.orebro.se/orebrokommunfordjupning/saarbetarvimed/trafikplanering/trafikdata.4.67dc06801544c4eb9ff137a9.html

  

För mer information

 

Björn Sundin (S) 070- 555 41 51
Hannah Ljung (C) 070-294 01 31
Ingalill Bergensten (KD) 070-588 50 23