Politisk enighet om att börja bygga Kulturkvarteret

Idag fattade kommunstyrelsen i Örebro beslut om att sätta igång byggandet av Kulturkvarteret. I oktober fattade kommunfullmäktige beslut i och med att man antog budgeten, det krävs dock ett formellt igångsättningsbeslut i kommunstyrelsen.

Inför beslutet i kommunstyrelsen har den politiska ledningen fört samtal med oppositionspartierna för att stärka den politiska förankringen i beslutet. Beslutsformuleringar har skissats och korrigerats under de senaste veckorna vilket lätt fram till att alla partier utom Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna står bakom igångsättningsbeslutet. Beslutet att bygga Conventum föregicks på samma sätt av strävanden efter politisk samsyn, vilket till slut blev resultatet.

Dagens beslut innebär att planeringsarbetet går in i en mer intensiv fas. Det är det kommunägda fastighetsbolaget Örebroporten får i uppdrag att genomföra byggandet. I och med byggandet av Kulturkvarteret frigörs ytor där de verksamheter som ska inrymmas i kulturkvarteret idag huserar. Det innebär att utvecklingsarbetet för dessa fastigheter också går in i en mer intensiv planering.

-          Skapandet av Kulturkvarteret är den största satsningen på barns och ungas kulturskapande någonsin i Örebro kommun. Det är bra att många partier står bakom igångsättningen av projektet, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande

-          Att arbeta för en så stor politisk samsyn som möjligt är viktigt vid såhär stora beslut. Det sänder tydliga signaler till företag och institutioner som vill etablera sig här att vi politiker fattar beslut som erbjuder goda förutsättningar över längre tid, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd

-          Byggandet av Kulturkvarteret kommer påverka Örebro kommun under lång tid framöver. Vid den typen av beslut är det väldigt bra med så stor politisk enighet som möjligt, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd