Modiga beslut - även 2017

I en debattartikel i NA slår sig de moderata oppositionsråden Anders Åhrlin och Maria Haglund för bröstet över sina insatser under 2016. De passar samtidigt på att måla upp en mörk bild av Örebros ­utveckling. Vi håller inte med – och det gör heller ­inte raka fakta som beskriver hur det går för kommunen.

Örebro är en kommun i mycket stark tillväxt. Vi växer både till antalet människor och som nav för handel, logistik och företagande. Antalet nystartade företag ökar och de redan existerande växer.

Bland Sveriges stora kommuner får Örebro högst betyg när företagen betyg­sätter kommunens service och myndighetsutövande. Vi blev under året rankade som en av Sveriges starkaste arbetsmarknader. Arbetslösheten sjunker – fler har ett jobb att gå till.

När moderaterna försöker beskriva utvecklingen som något annat är det helt ­enkelt inte sant. Det är tråkigt, för Örebro och för alla som jobbar med den här utvecklingen förtjänar att den ­beskrivs på rätt sätt.

Moderaterna passar även på att beskriva sin klimatstrategi som en motvikt till de styrande partiernas felprioriteringar. Vi har under mandatperioden utsetts till Sveriges bästa miljökommun. Vi är bäst i landet på ekologisk mat i våra verksamheter. Vi kommer vara självförsörjande på förnyelsebar el till 2018. Vi gör stora satsningar på giftfria miljöer i våra barnverksamheter och har nyligen antagit en mycket kraftfull klimat­strategi.

Örebro kommun går före i kommunsverige på klimatområdet. Det är viktigt – effek­terna av klimatförändringarna syns allt mer. ­Under hela året har Moderaterna motsatt sig satsningar på klimatet som gör skillnad – på riktigt. Vill man komma till rätta med miljöproblemen och inte lämna över dem till kommande generationer så krävs ansvar.

Det duger inte att helst vilja att någon annan tar ­ansvaret. Det ansvaret måste vi själva ta och det kommer vi fortsätta att göra.

Självklart finns utmaningarna. Vi jobbar med att höja skolresultaten och ser att det ger effekt. Vi ser den sociala oro som finns i våra stora bostadsområden och gör därför stora ansträngningar för att komma tillrätta med problemen.

Vi håller med om att mer måste göras. Vi satsar därför på tryggheten, på att stärka den sociala samvaron i våra stora bostadsområden. De riktade insatser vi gjorde under sommaren 2016 gav goda effekter. Nu tillför vi dessutom mer pengar till ­arbetet under 2017. Högre vuxennärvaro, samverkan med polisen och fler menings­fulla aktiviteter är nycklarna.

Hösten 2016 utsågs Örebro till Årets säkerhets­kommun vid Skyddsmässan i Stockholm vilket kan ses som ett kvitto på att vårt arbete bedrivs på ett bra sätt med rätt inriktningar.Vad vill moderaterna? Att ompaketera redan befintliga verksamheter och kalla det för ett Svenskt kulturcentrum. Det är inte lösningen. Integrationsarbete, trygghetsskapande åtgärder och stärkt social samvaro handlar om långsiktighet och hårt arbete – inte om plakatpolitik.

Örebro ska vara en attraktiv kommun att bo i. Då ­behövs det satsningar på framtiden. En av de tydligaste framtidssatsningar som beslutats under 2016 är Kulturkvarteret, en historiskt stor satsning på ett nytt folkbibliotek och barn och ungas kulturella skapande.Visst krävs både mod och vilja att fatta dessa beslut. Och just när det kommet till mod och beslutsamhet väcker moderaterna en del frågor. Moderaterna är hopp­löst fjättrade vid en ­utvecklingsfientlig inställning.

Tänk om vi hade resonerat liknande när besluten om Conventum, Gustavsvik ­eller alla nödvändiga skolrenoveringar skulle tas. Örebro hade inte varit i närheten av den utveckling vi ser i dag.

Vi kommer fortsätta fatta modiga och nödvändiga beslut för att säkra en fortsatt positiv utveckling i Örebro även under 2017. Vi är tacksamma och stolta över det förtroende som getts oss och vi gör vårt bästa för att förvalta det väl.

Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Lennart Bondeson (KD), kommunalråd
Per-Åke Sörman (C), kommunalråd