Fritidsnämnden stärker genusperspektivet i budgeten

Fritidsnämnden i Örebro kommun har antagit sin verksamhetsplan och budget för 2017.

Några av de saker som beslutats är att avgifter för verksamhet förblir oförändrade och att större satsningar ska till för att säkerställa jämställdheten. Fritidsnämnden har därför valt att anta en budget med genusperspektiv. En av åtgärderna är att granska vilka tider som idrottshallarna används och vem det då är som använder dem. Detta görs för att säkerställa en mer jämställd resursfördelning.

- I det växande Örebro ser vi nu över prioriteringsordningen för kommunala idrottsanläggningarna. Detta för att utnyttja våra anläggningar effektivt samt fördela tider mer jämställt, säger Jonas Håård (S) ordförande Fritidsnämnden.


- Vi har nu antagit en verksamhetsplan där vi känner oss trygga med att idrott sker på lika villkor. Det är viktigt att avgifterna blir desamma och att vi ser till att idrottshallarnas tider delas mer lika, Annika Tholster (C) första viceordförande Fritidsnämnden.


 Kontaktuppgifter:

Jonas Håård (S) 070-777 68 67
Annika Tholster (C) 0700926724