Fler studentbostäder byggs i Örebro

Örebro Universitet har en ständig tillströmning av studenter. Över 400 studentbostäder är byggda sedan 2014 och fler blir det de närmsta åren. Sett till invånarantalet bygger Örebro kommun flest bostäder i landet och vi ligger också i topp när det kommer till studentbostäder.

- Vi har närmare 2500 studentlägenheter i kommunen, men nöjer oss inte med det. De närmsta två åren kommer det byggas cirka 450 nya studentbostäder i Örebro, säger Björn Sundin (S), kommunalråd och ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.

Örebro kommuns stadsbyggnadskontor följer hela tiden både behov av bostäder och vad som byggs, och i en rapport görs nu bedömningen att cirka 450 studentbostäder kommer att färdigställas fram till omkring 2019.

- I Örebro ha vi en positiv utveckling där fler av våra fastighetsägare väljer att bygga studentbostäder. Det är viktigt att det finns bostäder åt studenterna om vi vill att Örebro ska fortsätta vara en attraktiv studentstad, säger Hannah Ljung (C), vice ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.

Kommunen bestämmer vad som får byggas, men kan inte bestämma vad som ska byggas. Däremot bygger den kommunala planeringen på de behov som finns, och vid exempelvis försäljning av mark till bostadsbyggare strävar kommunen efter en blandning i alla områden – och att exempelvis behoven av studentbostäder och andra mindre lägenheter tillgodoses.

- Många flerbostadshus i Örebro byggs med studenter i åtanke. Det är vanligt att ettor och större lägenheter hyrs av studenter. Vi tror på fler studentlägenheter, men också att det är bra att det finns alternativ för de studenter som inte vill bo i särskilda ”studentbostäder”, säger Ingalill Bergensten (KD), presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad. 


För mer information:
Björn Sundin (S) 070- 555 41 51
Hannah Ljung (C) 070-294 01 31
Ingalill Bergensten (KD) 070-588 50 23