Rekordstor befolkningsökning väntas 2016

2381 nya Örebroare under 2016 visar färska preliminära siffror från Skatteverket.

- Det är tydligt att Örebro är en kommun som lockar till sig människor och som erbjuder intressanta möjligheter både på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, annars skulle vi inte växa på det här kraftfulla sättet, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

  - Att vi växer befolkningsmässigt betyder att vi stärker vår kommunala ekonomi. Vår tillväxt ger oss mer muskler att utveckla Örebro, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt prognoserna kommer vi år 2020 vara över 150 000 innevånare. Utanför storstadsområdena är vi en av kommunerna som växer starkast.

- Vi är en kommun som ser framåt, som vill låta människor, företag och föreningar vara involverade i vår kommuns utveckling. Örebro har en stark attraktionskraft som vi ska stärka. Att näringslivet är välmående och att vi bygger mest i landet är stora anledningar till att vi ser den här starka utvecklingen, säger Lennart Bondeson, (KD), kommunalråd.

- Fler invånare innebär bland annat att handel, kultur, fritidssektorn och service i hela kommunen kan utvecklas och växa. Det ger sammantaget många positiva synergieffekter som tar Örebro kommun framåt, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.


För mer information:

Kenneth Nilsson (S)                  070 5850939
Lennart Bondeson (KD)           0703 262408
Per-Åke Sörman (C)                  0765 511106