Elevflyttar med omsorg

Beslutet att förändra anvisningsområdet för Vivallaskolan åk 7-9 togs i juni 2016 i en enad parlamentarisk grupp bestående av alla politiska partier i grundskolenämnden. Beslutet innebär att elever som bor i Vivalla och Lundby har delats in i fyra olika anvisningsområden. De nya anvisningsskolorna är Engelbrektsskolan, Gumaeliusskolan, Nikolaiskolan och Lillåns skola.

Målsättningen med detta beslut är att alla elever i Örebro ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan. Vi har sett andra kommuner som har tagit liknande beslut och där det har visat sig haft god effekt på både måluppfyllelsen och integrationen.

Vi har självklart haft dialog med vårdnadshavarna i Vivalla, både genom samtal och föräldramöte. Föräldramötet var välbesökt och vi hade en god dialog om både fördelar och nackdelar med förslaget att flytta Vivallaskolans åk 7 – 9.
Vårdnadshavarna signalerade då en oro över hur deras barn skulle bli bemötta på de nya skolorna.

Vi lyssnade in vårdnadshavarnas oro och beslutade att de nya anvisningsskolorna skulle få pengar motsvarande en tjänst under läsåret 2017/2018. Dessa pengar kommer rektorerna använda för att mötet mellan eleverna till skolstart blir tryggt och bra.

De allra flesta mail och samtal som vi har haft från vårdnadshavare ifrån de nya anvisningsskolorna har varit av positiv karaktär. Redan tidigt i höstas fick eleverna möjlighet att träffa sin rektor på den nya skolan för att få mer information och svar på sina frågor.

Nu under våren så kommer eleverna på många olika sätt introduceras på sina nya anvisningsskolor och självklart kommer det bland annat innebära att eleverna får besöka sina nya skolor. Det här är en av de saker som görs som förhoppningsvis kan dämpa den oro som eleverna känner över skolbytet.

Vi har under hela processen varit mycket noga med att de som är berörda av beslutet ska lyssna in, och känner stort förtroende inför hur skolorna jobbar för att ta emot sina nya elever och få dem att känna sig välkomna.Linda Smedberg (S)
Ordförande Grundskolenämnden

Seydou Bahngoura (C)
Vice ordförande Grundskolenämnden