Andelen kommuninvånare med tillgång till bredband ska öka

Vid sitt möte 9 februari fastställer Landsbygdsnämnden sin verksamhetsplan och budget för 2017. Ett av de prioriterade områdena är bredbandsutbyggnad på landsbygden. Den bredbandsstrategi som kommunstyrelsen fastställde hösten 2016 har som övergripande mål att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast 2020.

Under 2017 är målet att 1800 hushåll och ett antal på landsbygden ska få möjlighet att ansluta sig till bredbandsnätet. Örebro kommun satsar 60 miljoner på bredbandsutbyggnad under de kommande tre åren. De geografiska områden som prioriteras under 2017 är Närkes Kil och delar av Östernärke. 

- Det är bra att vi har mätbara mål. När året är slut kommer vi ha tagit ytterligare viktiga steg för att underlätta vardagsliv och företagande på landsbygden. Landsbygdsnämnden kommer kontinuerligt följa arbetet med utbyggnaden för att säkerställa att det fortskrider enligt våra beslut, säger Hannah Ljung (C) ordförande i Landsbygdsnämnden 

- Att möjliggöra för människor att bo och verka i hela kommunen är viktigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Ett samhälle där ingen lämnas efter och där ingen hålls tillbaka. Tillgång till bredband är en viktig pusselbit, säger Anna Hedström (S) vice ordförande i Landsbygdsnämnden.

För de flesta företag är tillgång till snabb IT-kommunikation idag oumbärligt för att sköta alltifrån kundkontakt och marknadsföring till betalningar och administration.  Genom en utbyggd digital infrastruktur blir också kontakten med kommunen och andra myndigheter lättare. Tillgång till bredband är en av grundstenarna för att göra landsbygdens aktörer konkurrenskraftiga.

Internet är idag ett självklart redskap i vardagen för barn och ungdomar. Därför ska bredband vara en rättighet för alla, oavsett var man bor. Genom att de digitala möjligheterna och tjänsterna hela tiden förbättras innebär tillgång till dessa en ökad frihet för individen att bo och verka var hen vill. För att ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom hemtjänsten är bredband en viktig pusselbit som kommer stärka äldres frihet och underlätta för vård- och omsorgspersonalen.


För mer information:
Hannah Ljung (C): 070-294 01 31
Anna Hedström (S): 072-743 36 02