Första köpeavtalet i södra Ladugårdsängen

Idag har det första köpeavtalet för Södra Ladugårdsängen skrivits på. Botryggs bostäder är en del av den första etappen och de första örebroarna kommer att flytta in i husen i slutet på året. Om några år kommer cirka 6000 örebroare att ha sitt hem i området, och bygget av förskolor, skolor och annan service pågår redan.

- Södra Ladugårdsängen kommer bli en helt ny stadsdel i Örebro. Det här är inledningen på den första etappen så det känns lite extra kul att vi kommit igång idag. Det här är bara början på ett område som kommer bestå av cirka 3000 bostäder, säger Björn Sundin (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Köpeavtalet, där Botrygg Örebro AB köper marken där deras hus nu uppförs, skrevs på av kommunalrådet Björn Sundin (S) och Merdad Moghtadai VD på Botrygg Örebro AB. I Örebro kommuns modell för tilldelning av mark för bostäder (och företagsetableringar) säljs inte marken förrän bygget är igång, därför har Botryggs projekt redan varit igång några månader. Inom kort är parkeringsgaraget under huset klart och väggarna börjar byggas. Först nu säljs alltså marken. Syftet med modellen är att hålla hög takt i byggandet och att undvika att fastighetsägare köper mark av kommunen men väntar med att börja bygga.

- Södra Ladugårdsängen är en unik satsning där öppenheten har varit avgörande i utformningen av stadsdelen. Vi har sjutton projekt med 14 olika byggnadsaktörer där som satsar på att bygga i puts, trä och tegel. En viktig del i arbetet har varit levande innergårdar med öppna gårdsstråk emellan så att alla ska våga gå genom bostadsområdena, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Det kommer finnas en variation av bostadsrätter och hyresrätter i området. De flesta av husen kommer ha parkeringsgarage i källaren. Olika delar av etapp 1 är igång och flera byggföretag är igång och bygger. Det håller också på att byggas förskola och skola. Mer information om området och bilder finns på Örebro kommuns hemsida.

- Det blir ett trivsamt område med rolig arkitektur. Det är bra att vi redan nu bygger för det ökade invånarantalet kommunen. Det här blir en stadsdel där även det civila samhället får utrymme,säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.


För mer information:
Björn Sundin (S) 070- 555 41 51
Hannah Ljung (C) 070-294 01 31
Ingalill Bergensten (KD) 070-588 50 23