Centerpartiet står för jämställdhet och mångfald

I en föränderlig värld måste vi stå fast vid våra ideal. Det är något som Centerpartiet håller hårt på. När det gäller vår politiska kompass står den fast. Vi samarbetar inte med partier som har en värdegrund helt väsensskild från den öppenhet som Centerpartiet väljer att kämpa för. För oss är det givet att alla människor ska vara delaktiga och kunna påverka sin egen situation.

Det spelar ingen roll om man bor i staden eller på landsbygden, i norr eller söder, hela kommunen ska leva och alla människor oavsett bakgrund ska få möjlighet att bo och verka i ett öppet samhälle.

Centerpartiet verkar för jämställdhet och alla aspekter av mångfald. För oss är det en självklarhet att den som älskar någon av samma kön ska ha samma rättigheter som människor som älskar personer av motsatt kön.

En avgörande faktor för frihet och självständighet är att försörja sig själv. Därför är det viktigt att skapa meningsfulla arbeten för personer med funktionsnedsättning och göra det enkelt att anställa.

Det handlar om att vi är födda fria, har lika värde och rättigheter. För Centerpartiet är det en självklarhet att människor från alla olika delar av världen kommer till Sverige och att det är bra. Det bidrar till att utveckla vårt samhälle på många olika plan. Under de senaste åren har det flytt fler
människor än någonsin tidigare till Sverige, vilket ställer stora krav på att mottagande, integration, arbetsmarknad och bostadsmarknad ska fungera. Alla ska ha en god chans till jobb, bostad, utbildning eller möjlighet att själv starta ett företag.

Människor som kommer hit för att jobba i Sverige bidrar till välfärden. Fortfarande finns det regler som krånglar till det i onödan, både för den som vill jobba och för företagen som vill anställa. Det är både onödigt och dumt. Det är viktigt att snabbt få ett jobb under den första tiden i Sverige. Med mer rörlighet blir arbetsmarknaden mer rättvis för alla och det blir lättare att få ett nytt jobb.

Vi måste bli bättre på att ta vara på den kompetens och företagsamhet som finns hos de människor som kommer till oss. Att snabbt kunna få tillgång till språk, utbildning eller arbete är en grundförutsättning.
Arbetsmarknaden får inte systematiskt placera dem som har sämre språkkunskaper eller annan etnisk bakgrund, och som inte etablerat sig fullt ut i Sverige, i underläge. Det är inte gränserna som ska stängas, utan arbetsmarknaden som ska öppnas.


Seydou Bahngoura (C)
Centerpartiet Örebro
mångfaldsnätverket

Abduhlraman Kassem (C)
Centerpartiet Örebro
mångfaldsnätverket