Landsbygdsnämnden inbjuder till medborgardialog om översiktsplanen

Örebro kommun har tagit fram ett nytt förslag på översiktsplan. Det är en plan för hur den långsiktiga utvecklingen av kommunen ska se ut. Tidsperspektivet är 25 år och omfattar exempelvis vart det ska byggas nya bostäder, hur landsbygden ska utvecklas och hur vi bevarar Örebro kommuns naturområden.

 

Översiktsplanen ska ge guidning i arbetet för att skapa en hållbar kommun, för att Örebro ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på. Tjänstemännen har därför tagit fram en reviderad version av översiktsplanen och alla örebroare har möjlighet att fram till 30 april 2017 ge sina synpunkter på hur Örebro kommun ska se ut i framtiden. Landsbygdsnämnden bjuder därför in till dialogmöten om den nya översiktsplanen.

  • I landsbygdsnämndens uppdrag ingår medborgardialoger i syfte att diskutera och lyfta frågor som rör landsbygden. Det är ett bra sätt att diskutera landsbygdens utveckling och ger oss politiker en värdefull input. Förra året genomförde vi 10 medborgardialoger och det är vårt mål även i år, säger Hannah Ljung (C), ordförande i Landsbygdsnämnden.
  • Medborgardialogerna är ett bra forum för att inhämta synpunkter och idéer och ger oss en bra grund att arbeta vidare utifrån. Det är viktigt för oss att lyssna in åsikter från bland annat föreningar och det näringsliv som verkar i våra landsbygder och ta med deras perspektiv till det övriga arbetet i kommunen, säger Anna Hedström (S), vice-ordförande i Landsbygdsnämnden.

 

I översiktsplanen finns det en plan på att förtäta också landsbygdens orter. Det innebär att bebyggelse skulle komplettera befintliga tätorter på landsbygden där det redan finns kollektivtrafik, service och vatten och avlopp. En sådan landsbygdsbebyggelse skulle öka förutsättningarna för en ännu mera levande landsbygd.

 

För att så många som möjligt ska kunna komma till tals bjuder Landsbygdsnämnden alltså in till dialogmöten på fyra olika platser under våren. Först ut är Hovsta, följt av Tysslinge, Glanshammar och Odensbacken. Vid mötena kommer såväl politiker som tjänstemän att närvara för att svara på eventuella frågor och ta med sig synpunkter till det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

 

Medborgardialoger för våren 2017

  • 23 mars kl. 18–20, Lundhagskyrkan, Hovsta
  • 30 mars kl. 18–20, Tysslinge – Vintrosa Folkets Hus
  • 6 april kl. 18–20, Glanshammars bygdegård
  • 20 april kl. 18–20, Tegelhuset, Odensbacken

För mer information:

 

Hannah Ljung (C): 070-294 01 31
Anna Hedström (S): 0727433602