Vi måste utgå från individens möjligheter

Om man nu måste vara normalstörd för att få ett jobb på dagens arbetsmarknad. Hur ska man då göra om man bara är lite lagom störd för att få en meningsfull sysselsättning? I FUB:s rapport ”Hur störd får man vara i ditt varumärke?” uppskattas antalet med någon form av utvecklingsstörning till 150 000 personer av Sveriges befolkning. Då är denna siffra konservativt räknad då mörkertalet är stort. 

Antalet personer blir ännu större, om vi förutom utvecklingsstörningar, räknar in hela spektrer av mer eller mindre osynliga funktionsnedsättningar som till exempel dövhet, autismspektrumstörning (AST), förvärvade hjärnskador, intellektuell försening/mognad som alla påverkar arbetsförmågan, men inte möjligheten att fungera på arbetsmarknaden med rätt förutsättningar.

Variationen inom och mellan de grupper som nämns ovan är extremt stor och därför går det inte att ta fram en handlingsplan eller en lösning som fungerar för alla. Det är också här vi har grundpelaren i Centerpartiets politik, att vi måste utgå ifrån individens egna möjligheter. Vi måste sluta fokusera på problemen och vad som hindrar en person från att fungera på arbetsmarknaden. I stället måste vi hitta nya lösningar för att alla ska kunna hitta sin egen arbetsförmåga.
Förutom de politiska beslut som krävs för att underlätta, har vi som medborgare ett gemensamt ansvar att göra vad vi kan för hjälpa de människor som inte kommer in på arbetsmarknaden. Vi måste börja med att se bortom det som är annorlunda. Människor med funktionsnedsättning ska ha rätt till ett jobb att gå till och kunna försörja sig själva. Därför är det viktigt att skapa meningsfulla jobb för alla som vill jobba trots begränsad arbetsförmåga. Det skapar delaktighet.

Vi är övertygade om att ett steg mot full delaktighet är möjligheten att kunna försörja sig själv genom eget arbete. Det ska vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning. Centerpartiet vill bland annat ta bort arbetsgivarnas medfinansieringsansvar, införa fler lönebidragsplatser och skapa fler jobb via aktörer som är specialiserade inom området. Dessutom vill vi öka det sociala företagandet och göra det lättare för människor med funktionsnedsättning att starta företag.

Vi måste se individens möjligheter i stället för problem. Alla människor har rätt till en meningsfull sysselsättning och vad som är meningsfullt måste utgå ifrån vad personen själv önskar och vill.


Ingvar Ernstson (C) Ledamot Nämnden för funktionshindrade
Jessika Edetun Falk (C) Ersättare Nämnden för funktionshindrade