Flytt för att bevara ett bra samarbete

Som politiker måste vi ofta göra svåra val och avvägningar.

Det är många perspektiv som ska vägas samman när beslut ska fattas. Många gånger kan det vara svårt. När det gäller ombyggnationen av lärosalarna på Rudbecksskolan är det något som behöver göras oavsett vilka elever som senare ska gå där. Lokalerna är slitna och behöver uppfräschning,
och att satsa på skollokaler är något som vi är stolta över att kunna prioritera pengar till.

När Risbergska skolan lades ner kom vi i dialog tillsammans med RGH (Riksgymnasiet för döva och hörselskadade) fram till att de eleverna skulle få flytta med sina hörande skolkamrater till Rudbecksskolan. De hade ett uppskattat samarbete som de gärna ville fortsätta med. Vi politiker lyssnade på lärare och elever och bestämde därför att när vuxenutbildningen flyttar ut från
Rudbecksskolan ska lokalerna anpassas för dessa klasser. Detta gör vi inte för att spara pengar utan för att värna om det upparbetade samarbetet mellan lärare och elever som fanns och således även kvalitén i undervisningen.

Elisabeth Malmqvist (C)
ordförande gymnasienämnden

Carina Oskarsson (S)
vice ordförande gymnasienämnden