Centerpartiet Örebro går med i Black Knights partnernätverk

"Vi har genom deltagande på Black Knights partnerträffar sett en stor nytta av att delta i dessa framöver för att komma nära och få möjlighet att diskutera med näringsidkare i Örebro. Dessutom är det viktigt att de organisationer vi samarbetar med har en bra och tydlig värdegrund, som dessutom representerar en välkomnande och öppen atmosfär. Där är Black Knights ett föredöme. 

– Per-Åke Sörman från Centerpartiet i Örebro 

"Kärnan i vår verksamhet är vårt partnernätverk där vi möjliggör för näringsidkare och andra nära Black Knights att träffas, knyta kontakter, få erfarenheter och göra affärer m.m. Att ett politiskt parti för första gången bli medlem i nätverket betyder inte på något sätt att vi som förening har tagit ställning partipolitiskt. Vi är en politiskt obunden idrottsförening som jobbar efter våra egna värderingen och stadgar, och tillsammans med partners som uppfyller våra krav när det kommer till agerande i enlighet med dessa. Att Centerpartiet numera är en del av vårt partnernätverk tycker jag är bra då vi kan skapa ytterligare en arena där örebroare kan få sina åsikter lyssnade på av personer med politiskt inflytande."

– Jimmy Palmborg, marknadsansvarig Örebro Black Knights