Ny situation när det gäller grundvattnet

Svar på insändaren Stryp rätt vattenkranar, 4/5. Mindre nederbörd än normalt under hösten och vintern ledde till ovanligt låga vattennivåer i sjöarna som försörjer Örebro med dricksvatten.

Främst var det Toften som i september snabbt tappade volym.
Under december – februari minskade vi därför utflödet av vatten från sjöarna till Svartån med en tredjedel för att inte tömma sjöarna på mer vatten än nödvändigt. Beslutet togs i tekniska nämnden då åtgärden bröt mot vattendomen. Från februari till mars minskade utflödet med drygt 50 procent. Samtidigt använde vi Ölen för att reglera vattennivån i sjöarna Toften och Stor-Björken så att utloppen inte skulle frysa om det blev kallt. I dag är vattennivåerna i Toften och Stor-Björken återställda, men Ölen har fortfarande inte återhämtat sig fullt ut.

SGU /Sveriges Geologiska Undersökning) konstaterar att vår region inte kommer att få någon betydande grundvattenbildning under den närmaste månaden och att stora nederbördsmängder behövs för att få ett gott utgångsläge inför den varma årstiden, särskilt i de områden där nivåerna är
under eller mycket under de normala.

Den nederbörd som eventuellt kommer under sommaren kommer dessutom till största delen att avdunsta eller tas upp av växtligheten. Då vattennivåerna sjönk väldigt snabbt i höstas vill vi inte hamna i en situation där samma sak händer igen, men där vi har ett sämre utgångsläge för att hantera situationen. Även om läget i sjöarna i dagsläget är stabilare, finns en stor osäkerhet inför våren, sommaren och hösten.

Vattendomen för nivån i sjöarna reglerar också minsta tillåtna utsläpp av vatten från sjöarna till Svartån. Att bryta mot en vattendom är ett brott som kan leda till böter eller fängelse. Då vattennivån i sjöarna just nu är stabilare kan vi återigen släppa mer vatten från sjöarna till Svartån och följa domen.

Det gör att det just nu finns tillräckligt med vatten i Svartån till vattenintaget vid Vattenverket. Men prognoserna talar sitt tydliga språk och vi kan mycket väl återigen hamna i ett läge där vi snabbt behöver minska vattenflödet från sjöarna till Svartån.

Insändaren Laxåvatten i Örebroglasen har i tidigare direktkontakt med oss fått tack för sina synpunkter samt information om att vi tar med dem i det interna arbete som pågår kring vattenförsörjningen. Det pågår en översyn över Laxsjöarna men vi varken kan eller ska föregå arbetet som nu pågår utan har fullt förtroende för de resurser som jobbar med frågan. De tar med alla nödvändiga aspekter i sitt arbete. Det är en komplex fråga med många parametrar att ta hänsyn till som till exempel sjöarnas möjlighet till återhämtning, klimatförändringar, påverkan på grund av låga grundvattennivåer, nederbörd och vattendomar. Mycket arbete och underlag finns sen tidigare men kompletteras nu utifrån rådande läge för att få en så komplett helhetsbild som möjligt.

30 kommuner runt om i landet hade någon form av bevattningsförbud förra sommaren, vilket talar sitt tydliga språk. Vi står inför en ny situation i Sverige när det gäller grundvattennivåer och tillgång
på dricksvatten och vi agerar för att hantera det så klokt som möjligt. Vi behöver tänka annorlunda kring hur vi använder vårt dricksvatten. I rådande läge behöver vi strypa så många vattenkranar som möjligt.


Leif Rehnberg
Verksamhetschef Vatten och avlopp, Örebro kommun

Charlotte Edberger Jangdin
Ordförande Tekniska nämnden (C)