En ansvarig politiker tar tag i problemet

De uppgifter som framkommit om förhållanden för boende på en av Elgströmska Husets avdelningar är extremt allvarliga och oacceptabla. Det är en tragedi för de boende och deras anhöriga, och det är en tragedi för alla på Elgströmska som sköter sitt jobb väl.

Uppenbart är att det funnits personal och arbetsledare/chefer på en våning som saknat lämplighet för sitt jobb. Det inträffade är ett misslyckande för kommunens äldreomsorg, vilket både ordförande för direkt berörd nämnd och kommunalråd med ansvar för programområdet tydligt meddelat. Kommunalrådet har också bett anhöriga och boende om ursäkt.

Det man som ansvarig politiker kan göra för att ta ansvar nu är inte att stiga åt sidan, utan att försöka förhindra att något liknande händer igen. Ingen kan garantera detta, då det är människor som utför det omvårdande arbetet, och människor gör fel. Kontrollen måste skärpas för att
säkerställa att signaler om missförhållanden snabbare når berörd nämnd och dess politiker både inom majoritet och opposition.

I debattartikel 27/4 och pressmeddelande 26/4 , går Liberalernas Johan Åqvist och Karolina Wallström ut och kräver ordförande Gunhild Wallins avgång. Åqvist hävdar att ”nämnden inte klarar av att hantera missförhållanden av denna dignitet”. Detta påstående är fel.

När det blev känt att det fanns missförhållanden informerades driftsnämnden, det har upprättats anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria. IVO har kopplats in. Arbetet med att åtgärda bristerna påbörjades omedelbart. Det vill säga man har vidtagit de åtgärder man har kunnat efter att man fått kännedom om det inträffade. Att däremot informera programnämnd Social välfärd, där Åqvist är ledamot, innan missförhållandena blev kända är av naturliga skäl svårt.

Åqvist påstår att Wallin ”medvetet undanhållit” nämnden information. Här framstår hans krav på Wallins avgång snarare som ett partipolitiskt manövrerande än som ärlig indignation över vad som faktiskt skett. Det är synd, för de drabbade äldre och deras anhöriga förtjänar bättre än så!

Liberalerna hävdar att Centerpartiet motsätter sig privata företag inom omsorgen och tar den tidigare skandalen på Elgströmska som intäkt för detta. Tvärtom, har Centerpartiet varit drivande i att Örebro har LOV. Vad vi, i fallet med Attendos drift av Elgströmska, motsatte oss var upprepad misskötsel som inte åtgärdades.

Kommunen kan självklart inte säga upp avtalet om drift av omsorg med sig själv, eftersom den är juridiskt ansvarig. Däremot kan och ska man vidta åtgärder mot de fel som upptäcks och jobba förebyggande.

Det hade också kunnat göras tidigare när det gäller Elgströmska, men då valde den externa aktören att strunta i de upprepade varningar som gavs till dem, därför sades avtalet upp.

Centerpartiet motsätter sig inte nya avtal med privata eller ideella aktörer, men vi måste säkerställa en bättre kontroll både för vår egen verksamhet och den som sker i privat regi. Centerpartiet är för privat företagande i vård, skola och omsorg och motsätter oss inte vinster i välfärden.

Vinst i sig är inte ett problem för vare sig skattebetalare eller vårdtagare. Istället bör debatten handla om kvalitetskrav i upphandling och kvalitetsuppföljningar under drift för både kommunalt och privat driven verksamhet. Nu är det verkligen dags att vi får sådan kontroll på plats.

Gunhild Wallin har Centerpartiets i Örebro fulla förtroende som ordföranden för Vård- och omsorgsnämnd Väster, och det som Liberalerna anför ger oss inga som helst skäl att ompröva detta!

Anders Olsson (C)
Kretsordförande Centerpartiet i Örebro