Kvinnerstaområdet ska utvecklas, inte avvecklas

Örebroportens kommande förvärv av Kvinnerstaområdet väcker av naturliga skäl många frågor. Från Centerpartiets sida råder det ingen tveksamhet om att Kvinnerstagymnasiet ska finnas kvar.

Den utbildning som bedrivs är enormt viktig för kompetensförsörjningen till våra gröna näringar och branscher som är en stark del av Sveriges ekonomi och kommer vara så även framöver.

Örebroportens förvärv ska öppna upp för utveckling, inte avveckling, av hela området. Med Centerpartiet i majoritet i Örebro kommun kommer Kvinnerstagymnasiet finnas kvar och vara en viktig del av den framtida utvecklingen. Väljer travet att flytta till området är det mycket välkommet
från vår sida. Vi måste ta vara på de aktörer som kan samverka och öka attraktionskraften för området som helhet.

Vi får inte heller glömma att Kvinnerstaområdet har en dragningskraft redan i dag. Den 17 maj var både kosläppet och Kottedagen fullbokade i samband med att skolan öppnar upp portarna för både små och stora Örebroare. Förhoppningsvis väcks ett intresse för att jobba inom branscher som behöver fler människor med nya idéer och tankar för att vara med och skapa ett hållbart samhälle.

Vi är inte intresserade av avveckling. Det vi ska göra är att utveckla och rusta hela Kvinnerstaområdet inför framtiden.

Elisabeth Malmqvist (C)
Gymnasienämndens ordförande

Per-Åke Sörman (C)
Kommunalråd