Ett steg närmare Vätternvattnet

Åtta kommuner i Örebro län går nu ihop för att bilda aktiebolaget för Vätternvattnet och Örebro kommun är en av dem. Dricksvattenförsörjningen är en utmaning för många kommuner i länet och därför har flera kommuner valt att ansluta sig till projektet Vätternvattnet.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och i dagsläget förser Svartån 120 000 örebroare med dricksvatten. Örebro kommun behöver en annan vattentäkt för att säkerställa att vi kommer ha tillräckligt med dricksvatten i framtiden. Örebro kommuns tekniska förvaltning har därför utrett olika alternativ och dragit slutsatsen att vattenupptagning ifrån Vättern är det bästa alternativet.

Kommunerna som ingår är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro. Aktiebolaget kommer vara ett nybildat dotterbolag till Örebro Rådhus AB som förvärvar aktierna. De andra kommunerna köper därefter sina aktier i bolaget. 

- Örebros vattenbrist i höstas och dagens bevattningsförbud i Hallsberg och Kumla har visat oss att klimatförändringarna får allvarliga konsekvenser redan nu. Vätternvattnet är avgörande för att vi och de andra kommunerna ska kunna tillgodose den framtida vattenförsörjningen. Det är bra att vi nu tar ett beslut som flyttar oss ett steg framåt i den processen, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Vätternprojektet är en bra lösning för att säkerställa tillgången till dricksvatten. Det krävs samarbete och det är därför vi bildar bolaget. Att bilda ett dotterbolag till Örebro Rådhus AB underlättar för oss och de andra kommunerna att klara framtidens utmaning med att säkerställa tillgången till dricksvattnet, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

- Dricksvatten är en förutsättning för att hela kommunen ska fungera. De förändringar som sker med klimatet ställer nya krav på oss förtroendevalda och genom att ingå i Vätternvattenprojektet tryggar vi framtiden för våra medborgarna, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.

Örebro kommun beslutar om förslaget på tisdag i Kommunstyrelsen och därefter i Kommunfullmäktige. De andra kommunerna kommer fatta sina beslut om Vätternvattnet den närmsta tiden.


För mer information:
Kenneth Nilsson (S): 070-585 09 39
Lennart Bondeson (KD): 070-326 24 08
Per-Åke Sörman (C): 076-551 11 06