Ny kontrollfunktion för utbetalningar inom hemvården

Programnämnden Social välfärd beslutar att införa en ny kontrollfunktion inom valfrihetssystemet, för att få mer kontroll på utbetalningarna till utförare inom hemvården. Den stora förändringen i systemet bygger på att utföra kontrollen innan utbetalning sker istället för att granska att korrekt tid utförts i efterhand. Huvudsyftet är att säkerställa att våra äldre får den vård de har rätt till. Det nya systemet förväntas ge en 24 miljoner kronor i effekt till kommunen som kan användas på andra vis inom äldreomsorgen.

 – Det är viktigt att vi får ordning och reda på våra system i hemvården, den som inte levererar kvalitet har inte i välfärden att göra. Det nya kontrollsystemet ser till att vi frigör pengar inom området samt att vi får en högre kontroll och bättre träffsäkerhet i vår uppföljning, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd med ansvar för Social välfärd

 Förslaget innebär att kontrollen blir mindre komplicerad, dessutom försvinner problemet att granska fakturor i efterhand som tar betydligt mer tid i anspråk än den nya kontrollfunktionen.

 – Vi har haft ett kontrollsystem även tidigare, men nu ser vi att vi kan göra det bättre, tydligare och mer transparent. Nu kommer vi att utgå från den registrerade tiden istället, vilket är ett rimligare sätt att hantera skattepengar, och samtidigt frigör vi mer pengar att satsa på en bättre vård och omsorg, säger John Johansson (S), förste vice ordförande i programnämnd Social välfärd.

Eftersom det nya systemet kommer ha en lägre tolerans för manuellt registrerad tid kommer det ställas högre krav på utförarnas kunskap i tidsregistreringssystemet. Det kommer därför införas mer tillgängliga rutiner och manualer samt fler utbildningar.

– Varje person ska få den vård de har rätt till, med hög kvalitet och ett gott bemötande. Det är viktigt att vi säkerställer att antalet utförda timmar är korrekt rapporterat, både för den äldre som får del av vården och för de skattebetalare vars pengar vi ansvarar för, säger Sara Maxe (Kd) presidieledamot Social välfärd


Mer information:

Per-Åke Sörman (C):           076-551 11 06
John Johansson (S):             072-142 15 15
Sara Maxe (Kd):                  070-245 73 71