En halv miljard till tre nya Vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun

På dagens pressträff släppte den politiska majoriteten de första satsningarna ur budget 2018. Det är tre nya vård- och omsorgsboenden. Det första i Brickenbacken med beräknad invigning under 2021, det andra inriktar sig på norr i området Lillån, Bettorp och beräknas stå färdigt runt 2014. Den sista av de tre satsningarna är en utbyggnad av det mycket uppskattade boendet Skebäcksgården mellan Wadköping och Svartån. Boendet utökas med cirka 40-50 platser och utbyggnaden kommer påbörjas om cirka 5 år. En total satsning om cirka 500 miljoner.

– Idag har vi presenterat en satsning på en halv miljard kronor till nya vård- och omsorgsboenden för att möta välfärdens behov. År 2021 kommer ett nytt stå färdigt i Brickebacken, en stadsdel i behov nya arbetstillfällen och lokal utveckling. Det känns glädjande, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsen ordförande.

Programnämnd Social välfärd kommer under hösten ta beslutet att påbörja en förstudie tillsammans med ÖBO för boendet i Brickenbacken, innan denna är klar går det inte att säga exakt på vilken tomt boendet kommer byggas. Storleken för boendet kommer vara cirka 72 till 81 platser och kommer även inrymma dagverksamhet och en träffpunkt.

 Samtidigt tar nämnden också ett igångsättningsbeslut för att undersöka möjligheterna att utöka det populära boendet Skebäcksgården med cirka 50 platser. Förstudien kommer att göras tillsammans med Länsgården.

– Utöver Brickebacken kommer vi undersöka möjligheten att bygga ut det mycket uppskattade boendet Skebäcksgården mellan Svartån och Wadköping. Det här är ett boende som går bra och många söker sig till, då är det också klokt att undersöka möjligheten att utveckla boendet när det finns möjlighet till det, säger Lennart Bondeson (Kd) kommunalråd.

Behovet av antalet nya platser på våra vård- och omsorgsboenden beräknas i den sammanvägda prognosen till cirka 250 platser fram till 2024 för att sedan stegra fram till 2035. Det totala behovet fram tills dess är beräknat enligt KPB* till 729 stycken.

Vi ser också en statistisk prognos som påvisar ökning av äldre i de norra stadsdelarna Lillån, Hovsta, Axberg samt i Glanshammarområdet. Därför kommer fokus vara ett nytt vård- och omsorgsboende i Lillån, Bettorpsområdet  till 2014. Storleken kommer vara jämförbart med boendet i Brickenbacken och rymma cirka 72-81 platser.

– Den demografiska förändringen av antalet äldre kommer de närmsta åren att öka dramatiskt. Vi måste därför säkerställa att vi ligger i fas med byggnationen av vård- och omsorgsboenden. Det är också hög tid att börja diskutera möjligheterna för externa aktörer att förstärka kommunens utbyggnad av boenden fram till 2035, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd med ansvar för Social välfärd


Mer info:
Kenneth Nilsson (S) 019-214009
Lennart Bondeson (KD) 070-3262408
Per-Åke Sörman (C) 076-5511106

*Prognos från Kostnad per brukare 2016