Två nya utbildningar på Kvinnerstagymnasiet!

Gymnasienämnden tog igår onsdag beslut om att två nya utbildningar ska erbjudas vid Kvinnerstagymnasiet. Det är samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap och profil ledarskap mot häst och hund samt naturbruksprogrammet med inriktning äventyrsturism som planeras att erbjudas från och med läsåret 2018-2019.

- Kvinnerstagymnasiet spelar en central roll i det långsiktiga arbetet för en levande landsbygd. Därför är det glädjande att vi nu kan genomföra en satsning på att utöka och förbättra utbildningsutbudet, säger Elisabeth Malmqvist (c).

- Vårt fokus i majoriteten är att gymnasieskolan i Örebro kommun ska erbjuda en ett utbildningsutbud som passar så många som möjligt men som samtidigt är anpassat till arbetsmarknadens behov. Med de här två nya utbildningarna hoppas vi kunna bidra till att ge fler en möjlighet till en givande och trygg utbildning som leder till jobb eller studier samtidigt som vi kan fortsätta utveckla Kvinnerstas roll i Örebro, säger Carina Oskarsson (s)

- De nya utbildningarna är också viktiga för vårt långsiktiga jämställdhetsarbete. Det finns kopplingar mellan hästintresse och ledarskap, och då hästintresset är stort bland tjejer är detta ett sätt att utveckla utbudet utifrån detta perspektiv. Jag är övertygad om att jämställd gymnasieskola gynnar Örebro som kommun, tillägger Elisabeth Malmqvist.


- Kvinnersta har en viktig roll att spela i hela länets näringsliv. Utbildningarna som erbjuds leder ofta till jobb och de bidrar med en kompetens som näringslivet i hela länet efterfrågar. Med detta beslut bidrar vi till att stärka kopplingen mellan den kommunala utbildningsorganisationen och näringslivets behov, avslutar Lars-Ruben Fahlström (kd).

För mer information:
Elisbeth Malmqvist (C), 072-534 01 55            
Carina Oskarsson (S), 070-548 71 38
Lars-Ruben Fahlström (KD), 070-557 29 83