Budget 2018: Höjt friskvårdsbidrag

Idag presenterade den politiska majoriteten i Örebro kommun en satsning på personalen i budget för 2018. Friskvårdsbidraget höjs från dagens 1000 kronor till 1300 kronor per medarbetare och år. Det nya friskvårdsbidraget börjar gälla från och med den 1 januari 2018.

– Vi värnar om våra medarbetare och strävar hela tiden efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är glädjande att vi kan göra en viktig satsning på personalen i årets budget, det förtjänar de verkligen, säger Kenneth Nilsson (S), kommunalstyrelsens ordförande.

– Vi vill hitta vägar för att underlätta för alla som vill ägna sig åt friskvård. Tidigare har vi infört förmånscykel, en succé, för våra anställda. Höjt friskvårdsbidrag är ett naturligt nästa naturliga steg för att värna personalens fysiska och psykiska hälsa, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

– Vi vet att många arbetar hårt i våra verksamheter och vi vill självklart att de ska ha få mer möjligheter att röra sig på sin fritid. Det här är också ett led i att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron i hela kommunen, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.