Budget 2018: Satsningar på barn och äldre

100 fler kolloplatser för barn, mer sommaraktiviteter för äldre och utökad satsning på familjecentralerna. Det är några av de satsningar kommunledningen presenterade.

- Sommaraktiviteter för äldre blev en succé sommaren 2017.
Drygt 400 äldre fick möjlighet att åka till Stenbodagården på dagsutflykt och till Medevi i en hel vecka. Nästa sommar kommer ännu fler kunna delta i dessa aktiviteter. Dessutom satsar vi särskilt på sommaraktiviteter för människor med funktionsnedsättning, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.

 De här satsningarna, på totalt 8 miljoner kronor, presenterades under dagens pressträff:
 * Permanenta sommaraktiviteter för äldre 
 * Sommaraktiviteter för människor med funktionsnedsättning
 * Stöd till upprustning av föreningsägda lokaler på landsbygden
 * Naturguider
 * 100 nya kolloplatser för barn och unga
 * Demokratistärkande projekt under valåret
 * Samverkan med Stadsmissionen kring Vinternatt och Crossroads
 * Fler fältassistenter
 * Mer lördagsöppet på fritidsgårdarna
 * Satsning på fritidsverksamhet för döva och hörselskadade
 * Förstärkning av familjecentralerna