Budget 2018: Tre nya vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun!

En halv miljard till tre nya vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun!

På dagens pressträff släppte den politiska majoriteten de första satsningarna ur budget 2018. Det är Brickenbacken med beräknad invigning under 2021, det andra inriktar sig på norr i området Lillån, Bettorp och beräknas stå färdigt runt 2024. Den sista är en utbyggnad av Skebäcksgården om cirka 50 platser.

– Den demografiska förändringen av antalet äldre kommer de närmsta åren att öka dramatiskt. Vi måste därför säkerställa att vi ligger i fas med byggnationen av vård- och omsorgsboenden. Det är också hög tid att börja diskutera möjligheterna för externa aktörer att förstärka kommunens utbyggnad av boenden fram till 2035, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd med ansvar för Social välfärd.