Budget 2018: satsningar på ridsporten i Karlslund

Örebros politiska majoritet väljer att satsa på ett nytt ridhus och upprustningen av ett stall i Karlslund. Den totala summan är 11 miljoner och projekteringen av ridhuset påbörjas under 2018.

Örebro Fältrittklubb är de som bedriver verksamheten i Karlslunds ridhus. I verksamheten ingår bland annat ridskola, klubbtävlingar och officiella tävlingar. Det nya ridhuset innebär att Örebro Fältrittklubb får bättre förutsättningar att utveckla den pedagogiska verksamheten.

-       Satsningarna på ridsporten är viktiga för Karlslunds och Örebros fortsatta utveckling.  Vi vet att Örebro Fältrittklubb varit trångbodda i nuvarande ridhus samtidigt som de ökat sin verksamhet stadigt sedan 2013. Det här är en efterlängtad satsning för att Örebro Fältrittklubb ska kunna höja kvalitén på nuvarande verksamhet, men också utöka verksamheten vid behov, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

-       Detta är ett mycket glädjande besked för Örebros ridsport. Det nya ridhuset kommer bli en modern anläggning med läktare. Det kommer också att vara tillgänglighetsanpassat efter dagens standard för att alla ska känna sig inkluderade, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

-       Ridsporten är en viktig del av Örebros föreningsliv som engagerar många örebroare. Det känns extra kul att vi kan satsa på en verksamhet som engagerar många tjejer i kommunen. En satsning på hästnäringen har potential att skapa fler arbetstillfällen, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.

Det stall som ska rustas upp är Karlslunds karantänsstall. Stallet är i dagsläget nedgånget och har därför inte använts på många år. För att ridsporten ska kunna säkerställa en hållbar verksamhet krävs det att de har ett karantänsstall för nytillkomna eller sjuka hästar.

För mer information:
Kenneth Nilsson (S): 070-585 09 39
Lennart Bondeson (KD): 070-326 24 08
Per-Åke Sörman (C): 076-551 11 06