Åtgärder i hemvården – på kort och på lång sikt

Örebro kommun jobbar stadigt vidare med att stärka såväl hemsjukvården som övrig hemvård för de äldre i Örebro kommun. En konsult är nu tillsatt för att svara på frågan om hur valfrihetssystemet kan utvecklas på lång sikt för att stärka förutsättningarna för en hemvård med god kvalitet. Vidare har kommunen redan nu påbörjat arbetet med att säkra bemanningen i hemsjukvården såväl över sommaren 2018 som mer långsiktigt. Redan nu ser vi resultat av arbetet gentemot hur läget såg ut innan sommaren.

- Som politiker kan vi inte sitta still i båten när vi ser att det saknas folk i välfärden. Därför har vi kontinuerliga möten för att ta både långsiktiga och kortsiktiga ställningstaganden och inom kort räknar vi med att kommunen kommer att bjuda in till en ny träff med vårdförbundet för att diskutera vägar framåt, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande

- Vi har ett ansvar för de individer som finns i våra verksamheter, och deras behov måste alltid gå först. För att ha en bra verksamhet är personalen det viktigaste vi har. Därför måste all personal, såväl undersköterska och sjuksköterska som arbetsterapeut och ansvariga chefer må bra och få förutsättningar att utföra sitt jobb. Det finns en stor utmaning i att förbättra arbetsmiljön i hela hemvårdsorganisationen och att vi lyckas med detta är av yttersta vikt, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd med ansvar för social välfärd

För att klara patientsäkerheten jobbar kommunen kontinuerligt med att rekrytering till hemsjukvården, och när den egna bemanningen inte räcker till så finns det bemanningsföretag att tillgå. Det är viktigt att vi går i takt med övriga kommuner på ett ansvarsfullt sätt, därför jobbar vi strategiskt med kompetensförsörjning både genom löneutveckling och genom andra åtgärder. Ett exempel som kan nämnas är de 18 miljoner som kommunledningen presenterade till strategiskt arbete innan sommaren.

- Vi ska bli bättre på att samverka med Örebro universitetet och andra aktörer för att säkerställa tillgången på kompetent personal inom välfärdsyrkena. En annan viktig del är att vår personal får arbeta med de arbetsuppgifter de är utbildade för. Vi utvecklar servicefunktionerna så att undersköterskor och sköterskor frigörs till att arbeta utifrån sina grundprofessioner. Serviceuppgifter är en bra väg in på arbetsmarknaden, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd

Mer info:
Kenneth Nilsson (S): 019-214009
Lennart Bondeson (KD): 070-3262408
Per-Åke Sörman (C): 076-5511106